Jak se soutěží

Soutěžit v horkovzdušném balónu?  Ano, a je to náramná podívaná!

Ač to zní neuvěřitelně, i s horkovzdušným balónem se dá závodit. Balóny soutěží ve třech desítkách různých disciplín daných pravidly, většinou se jedná o lety na vzdálenost nebo na cíl. Nejlepší piloti po hodinovém letu ze vzdálenosti několika kilometrů naletí na cíl s balónem „unášeným pouze větrem“ s centimetrovou přesností. Základním principem, jak letět soutěžní let, je vyhledávání směru větru v různých výškových hladinách, stoupáním a klesáním tak piloti za letu vyhledávají nejlepší směr a rychlost pro dosažení výsledku.

O balónových soutěžích obecně:

Balónové závody trvají přibližně 3-7 dní, dle kategorie soutěže. Účastní se jich obvykle 10 až 100 soutěžních týmů čítající 3-4 členy posádky. Mezi hlavní organizované akce patří: národní mistrovství, které připravujeme nyní, evropská i jiná kontinentální mistrovství, mistrovství světa a Světové letecké hry. Soutěže se organizují podle mezinárodních pravidel FAI.

Každý soutěžní tým má svého pilota případně co-pilota (navigátor létající s pilotem v balónu) a pozemní doprovod složený z řidiče doprovodného vozidla a dalšího člena posádky. Při moderních soutěžích používáme tzv. loggery (vylepšené GPS), které zaznamenávají přesnou trajektorii letu soutěžního balónu v reálném čase od startu po přistání. Tyto záznamy pak po každém letu vyhodnocují organizátoři a počítají průběžné výsledky.

V organizačním týmu soutěže jsou:

 • Ředitel soutěže - plánuje lety s letovými disciplínami
 • Skóreři - vyhodnocují výkony pilotů
 • Měřící týmy - zpravidla 3-4, dle velikosti soutěže, měří vzdálenost odhodů markerů / soutěžních značek na kříže
 • Safety officer - osoba dohlížející na bezpečnost během soutěže
 • Jury - skupina rozhodčích řešící spory

Každý soutěžní let začíná brífinkem v centru soutěže, kde ředitel soutěže zadá všem soutěžícím podle aktuálního počasí vždy několik soutěžních úloh pro jeden soutěžní let.

Po briefingu vyráží soutěžící ještě doprovodným autem na startoviště (individuální nebo společné – dle rozhodnutí ředitele), mezitím týmy rozhodují o nejlepší taktice pro splnění úloh. Připravit balón k letu trvá posádce na soutěži přibližně 10-15 min. Delší lety jsou zpravidla ráno po východu slunce. Posádky následně při soutěžním letu plní na sebe navazující zadané úlohy, pro všechny balóny stejné. Délka jednotlivých letů je nejčastěji 1 až 3 hodiny.

S balónem je možné bezpečně létat pouze v ranních a večerních hodinách. Důvodem je stabilita atmosféry, kdy těsně po východu slunce a v podvečer před jeho západem zpravidla nedochází ke konvekčním jevům (netvoří se mraky / termika). Zde je rozdíl mezi balóny a například kluzáky – kluzák konvekce naopak využívá pro kroužení ve stoupavém proudu díky němuž dobírá výšku. Pro balóny jsou tyto jevy nebezpečné.

 

Pojmy:

 • Marker / soutěžní značka – úzký textilní banner o délce cca 2 m, na jednom konci s malým závažím, pilot marker odhazuje na kříž a tím skóruje. Počítá se vzdálenost odhození markeru od středu kříže.
 • Kříž nebo-li „cíl“ -  textilní kříž o velikosti cca 10×10 m, rozprostřený na zemi na určených koordinátech / souřadnicích.
 • Letové disciplíny - úkoly, které piloti musí plnit během letů, popsané v pravidlech, někdy obohacené o požadavky ředitele soutěže.

V čem se soutěží

Cílem soutěže je nasbírat v jednotlivých disciplínách co nejvíce bodů. Vítězství pilota v disciplíně je ohodnoceno tisíci body, další hodnocení ostatních pilotů je proporčně dopočítáno.

Nejčastěji se v disciplínách odhazuje marker na kříž (často v přesnosti na jednotky centimetrů). Jsou ale i disciplíny, které se výhradně zaznamenávají do leggeru, a to ať už jedním bodem nebo celou trajektorií.

Letových disciplín je celá řada. Mezi nejčastější patří:

 • Pilot Declared Goal:  Pilot si sám zvolí koordináty cíle (v 3D prostoru nebo na zemi), často před ukončením předchozí disciplíny nebo před startem. Úkolem je na cíl doletět a zaznamenat nejbližší polohu do loggeru.
 • Judge Declared Goal: Ředitel soutěže oznámí koordináty daného cíle (v 3D prostoru nebo na zemi).
 • Hesitation Waltz, tzv. „Váhavý valčík“: Pilot si v dané disciplíně vybírá nejvhodnější cíl dle svého letu nebo v návaznosti na další disciplíny.
 • Hare and Hounds, tzv. „Hon na lišku“: Piloti pronásledují speciální balón (liška), který v jeden moment přistane a vyloží kříž. Úkolem je naletět kříž co nejlépe a skórovat pomocí markeru. Piloti často řeší v průběhu „honu“ další disciplíny a musí si dát pozor, aby lišku neztratili nebo nepředletěli.
 • Race to Area: Úkolem je doletět co nejdříve do vyznačené oblasti.
 • Elbow, tzv. „Úhel“: Cílem je dosáhnout co největší změny v trajektorii letu mezi třemi body.
 • 3D Task: Cílem je dosažení co nejdelší trajektorie v daném 3D prostoru. Často se létá v kruhu, v mezikruží, apod.
 • a další…